H-Meter Ploan

ควบคุมการดำเนินงานด้านสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณด้วย H-Meter Ploan โปรแกรมบริหารสินเชื่อที่ยืดหยุ่นและครบวงจร เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสองกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาด ได้แก่ H-Meter Ploan Identity สำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน และ H-Meter Ploan Performance สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนและรายละเอียดมากกว่า รวมถึงมีตัวเลือกสำหรับสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้โปรแกรมของเรามีการอัปเดตและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องตามประกาศและกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) อยู่เสมอ คุณจึงใช้โปรแกรมของเราได้อย่างมั่นใจ

Support for Multiple Personal Loan Products :

โปรแกรมของเรารองรับสินเชื่อส่วนบุคคลหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรองรับลูกค้าที่มีความต้องการด้านการเงินได้อย่างหลากหลาย

Comply with BOT regulation :

โปรแกรมของเรามีฟีเจอร์สำหรับรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดทำและส่งรายงานให้ ธปท. คุณจึงมั่นใจได้ว่า การใช้โปรแกรมของเราจะรองรับกับระเบียบของบังคับต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

Customer profile & Credit Scoring :

โปรแกรมของเราสามารถสร้าง จัดเก็บ และจัดการกับข้อมูลลูกค้าได้ รวมถึงมีระบบการให้คะแนนเครดิตและประวัติทางการเงิน

Application form management :

โปรแกรมของเรามีแบบฟอร์มทั้งหมดที่จำเป็นในกระบวนการต่าง ๆ ของระบบสินเชื่อส่วนบุคคล และคุณยังสามารถออกแบบรูปแบบของแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

Approval process management :

กระบวนการอนุมัติสินเชื่อในโปรแกรมของเราออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยใบคำจะถูกส่งต่อไปตามลำดับขั้นของพนักงานที่เกี่ยวข้อง และมีการอัปเดตสถานะแบบ real-time

Contract management :

การสร้างสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลในโปรแกรมของเรา จะไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) แต่คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้

Billing management :

ระบบการเรียกเก็บเงินในโปรแกรมของเราออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยระบบอัตโนมัติ จึงสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งยอด ได้ถูกต้องและตรงเวลาที่กำหนด

Repayment management :

โปรแกรมของเรามีระบบกำหนดการชำระคืน คำนวณดอกเบี้ย และสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ระบบยังรองรับช่องทางการชำระหนี้ที่หลากหลาย

Collection & Legal management :

กระบวนการเรียกเก็บเงินในโปรแกรมของเรา จะมีการอัปเดตบัญชีที่ค้างชำระแบบ real-time นอกจากนี้การเรียกเก็บเงินและกระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ จะใช้ระบบอัตโนมัติที่มีความถูกต้องแม่นยำ

Call Center Management :

การแสดงเนื้อหาในหน้าเดียวเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า ทั้งประวัติสัญญาและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการชำระเงิน ลูกหนี้อื่น เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้คำแนะนำได้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน

Accounting reports (IFRS9) :

โปรแกรมของเราสามารถสร้างรายงานทางบัญชีที่หลากหลายให้กับฝ่ายบัญชี และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีได้ด้วย

Integrated to 3rd Party Systems :

โปรแกรมของเรามีโมดูลเสริมให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น เช่น NCB, AMLO, Line, SMS, Email และ DOPA นอกจากนี้ยังเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลได้ด้วยการใช้เครื่องอ่านการ์ด ซึ่งการเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้หลากหลายทำให้การดำเนินงานธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งาน

Our screen designs will enhance your user experience.

With single-page web design enables users to easily access all the necessary information without the need to navigate through multiple pages.

Integrate with your smart extension platforms