Why Choose Us?

We bring solutions to make life easier for our clients.

การใช้ Chatbot เข้ามาช่วยสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสามารถช่วยให้คุณลดต้นทุนการดำเนินงานด้าน Customer Support ได้ โดย Chatbot สามารถช่วยตอบคำถามจำนวนมากได้พร้อมๆกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถเอาเวลาที่เหลือไปแก้ปัญหาให้ที่ซับซ้อนมากกว่าได้

ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น เมื่อพวกเขาเกิดคำถามและได้รับความช่วยเหลือในเวลาอันสั้น ซึ่ง Chatbot สามารถตอบคำถามทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการรอ และช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการโดยรวมของลูกค้า

การเชื่อมต่อ Chatbot เข้ากับ Help Desk ซอฟต์แวร์ สามารถช่วยให้การทำงานด้านการให้บริการสนับสนุนลูกค้าทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อลูกค้าติดต่อเราผ่าน Chatbot ข้อความเหล่านั้นจะถูกส่งต่อในรูปแบบ Ticket ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและมีความแม่นยำในการส่งต่องาน นอกจากนี้ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถติดตามและจัดการกับ Ticket ผ่าน Help Desk ซอฟต์แวร์ได้ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในทีมได้สะดวกมากขึ้น

การใช้ Chatbot ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ChatGPT ทำให้สามารถตอบคำถามที่หลากหลายได้หลายภาษา รวมถึงภาษาไทย และส่งต่อคำถามเหล่านั้นไปยังทีมสนับสนุนลูกค้าโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ระบบ Chatbot สามารถเรียนรู้และปรับปรุงการจัดหมวดหมู่คำถามอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตอบคำถามลูกค้ามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดีมากขึ้น

“เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท/เดือน คุณจะได้รับประโยชน์มากมายจาก Chatbot By ChatGPT ทั้งความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมสนับสนุนลูกค้าให้ทำงานสะดวกยิ่งขึ้น”

Senior Com